Tankesmedjan

ideas-icon
Tankesmedjan ska fungera som en smältdegel för idéer som får formas och förfinas. Diskussioner för att förbättra såväl centret som världen kommer att äga rum här, från tidig morgon, till sena kvällar – och ibland kanske dygnet runt. Öppet även för de som vill lyssna, ta en öl eller andas kreativ miljö. Tankesmedjan ska ha en central roll i verksamheten och kommer även att byggas centralt.

De idéer som går att göra verklighet och som kan komma allmänheten till nytta kan komma att publiceras här. I vissa fall kan det handla om förbättringar som vissa företag kan anamma och ta till sig och därför ska vi försöka få fram det tidigt i rapporten och därefter nämna vilka som kommer ha nytta av idén, vilka vinster den kan ge och vad den går ut på. I de fall det går försöker vi beskriva hur man skulle kunna gå tillväga.

 

 

Idéerna ska ses som en slags Open Source med krav på att den som använder idén ska på något sätt hänvisa till Blueheart Center. Vi ber att få återkomma i frågan för att göra det lite mer konkret.

 

Får vi lov att bjuda på några idéer redan nu?