Plan & milstolpar

Verksamheten i sig är helt unik och resultatet kan bli lika banbrytande för mänskligheten som när våra stenåldersanfäder gick från jägare-samlare till att börja bruka jorden och bli bofasta.

Om projektet

Översikt

Insamlingsstiftelsen Blueheart Project samlar in kapital som ska användas till att hitta ett nytt sätt för människor att leva tillsammans. Denna verksamhet ska äga rum på en gård någonstans i trakterna kring Stockholm.

På detta center ska de som bor kunna skapa konst, utveckla sig, delta, inspirera, odla ekologiskt, sträva efter självförsörjning och hela tiden förbättra levnadssättet – både sig själva och för andra – på ett hållbart sätt.

Målet är att hitta ett sätt att leva tillsammans i grupp på ett effektivare sätt än vi är vana vid och i symbios med samhället och företag men på ett mer hållbart sätt än dagens boendeformer.

Fokus på talang

Fokus på talang – när man är en del av centret ska inga pengar behövas för att överleva – allt en resident behöver göra är att vara kreativ och skapa. Bygga, designa, undervisa, göra smycken, måla, sy kläder eller något annat som centret kan ha nytta av eller sälja vidare till besökare och i webshoppen.

Mål

Målet är att hitta ett sätt att leva tillsammans i grupp på ett effektivare sätt än tidigare och symbios med samhället och företag men på ett mer hållbart sätt än dagens boendeformer.

Community förverkligar drömmar

Genom att ge individer en möjlighet att bo under omständigheterna vi skapar så hittar vi modeller på samlevnad som kan appliceras på andra ställen så utvecklas vi. Begreppet permakultur är ganska nytt och många attraheras redan av idén och olika former av både permakultur och kollektiva boenden har växt fram. Ofta är den gemensamma punkten odling även om många samverkar på flera områden. Att kombinera vår permakultur med skapande och forska i att effektivisera och förverkliga våra drömmar är dock helt unikt. Målet är att hitta en fungerande koncept och ge alla som vill möjligheten, och kunna välja att gå tillbaka till storstadsliv också. Det fantastiska är ju att levnadssätten behöver inte vara emot varandra, utan inspireras och vara valmöjligheter.

Ekonomi

Genom frivilligt arbete och insamlande aktiviteter ska centret grundas. Stöd från institutioner ska sökas för att täcka upp den höga kostnaden av förvärv och bygge av område att bedriva forskningen på.

Målet är att centret ska vara helt självförsörjande på alla områden inom 20 år.

Deltagare

Den grupp som primärt ingår i forskningen kommer ligga på 80 – 120 och antalet individer som på något sätt eller periodvis deltar kan bli betydligt fler. Vi skall lyfta det kommersiella värdet för mänskligheten i att det bevisligen går att sätta en grupp människor på att göra precis vad de vill samtidigt som de genererar intäkter är nog omöjlig att uppskatta.

Effektmål (ekonomiskt): Produkten av deltagarnas insatser omsätts och täcker löpande kostnader.

Effektmål (socialt/professionellt): Påvisa relationen mellan välbefinnande och grad av entusiasm som tillägnas sin syssla, dokumentera hur detta främjar innovation. Dokumentera hur frihet att välja syssla ökar effektiviteten och glädjen i det som görs vilket höjer kvaliteten på produkten.

Hypotes: Produkten av att en individ får ägna sig åt det den tycker är roligt och har talang för kan omsättas i ett leverne förutsatt att individen ges utrymme att fritt utvecklas.