Dokument bank

statistics-market-icon

För dokument, som styrelseprotokoll, bolagspapper, lagfarter och annat som kan tänkas behöva signeras och vidimeras av en eller flera personer.

 

Beskrivning

 

Har du varit med om en situation där ett papper ska skrivas på och sedan skickas via post? Har det hänt att det pappret även ska signeras av flera personer? Eller vidimeras? Styrka äkthet? Ett exempel kan vara ett styrelse protokoll som skrivit ned.

Tänk om det aktuella dokumentet lades upp i en Dokument Bank där samtliga inblandade signerade med sin elektroniska signatur. Kanske via BankID.

Förutom att tjänsten måste vara extremt säker bör man nog få med myndigheter på resan, dels för att ingen har nytta av tjänsten om den inte är en accepterad metod för påskrift och dels måste det nog från start finnas en viss auktoritet i varumärket. Kanske vore detta något för PostNord (verksamheten är ju till stor del dokumentleverans, detta vore ett naturligt steg).

 

Faror

Säkerhetskänsligt.

Behövs ett ”tungt” auktoritärt företag bakom lösningen.

 

Fördelar

Effektivare dokumenthantering.

Kostnadsbesparingar, både miljömässiga och ekonomiska.

 

Liknande produkter

Adobe har något, dock inte giltigt i Sverige, där man kan signera PDF’er.

 

Möjligheter

Väl fungerande finns fantastiska möjligheter att erbjuda andra länder samma tjänst. Tänk vilka intäkter det skulle finnas om en signering kostar 2kr och multiplicera med antalet signerade dokument som skickas i Sverige under ett år. Samtidigt miljöbesparingen i papper såväl som den ekonomiska vinsten när den som ska signera slipper portokostnad.

 

Saxat från PTS

 

Förra året skickades 2,77 miljarder brev i Sverige. Det är många brev men en minskning med nära 20 procent sedan millennieskiftet då vi svenskar skickade 3,43 miljarder försändelser. Trenden är tydlig, varje år skickas färre brev än året före. Källa: Artikel på PTS

 

Tar du på något sätt idéen vidare? Varsågod, du får det, vare sig det är kommersiellt eller ej, det enda du behöver göra är att Blueheart Center som inspirationskälla. Lycka till.