Home

Ett nytt sätt att leva - en kreativ kultur- och ekoby nära Stockholm

Blueheart Project är en Insamlingsstiftelse som ska grunda Blueheart Center, ett kreativt centrum. Vi kan kalla det för försöks-by eller forskningsanläggning eller varför inte deltagarbaserat miniatyrsamhälle.

För att ge talang och skapandevilja en riktigt ärlig chans så ska möjligheten att kunna bosätta sig och fritt ägna sig åt roliga saker utan att behöva tänka på levnadskostnader.

Effektmål (ekonomiskt): Produkten av deltagarnas insatser omsätts och täcker löpande kostnader.

Effektmål (socialt/professionellt): Påvisa relationen mellan välbefinnande och grad av entusiasm som tillägnas sin syssla, dokumentera hur detta främjar innovation. Dokumentera hur frihet att välja syssla ökar effektiviteten och glädjen i det som görs vilket höjer kvaliteten på produkten.

Hur ska det gå ihop?

Saker man skapar under tiden man bor på Blueheart Center kan omsättas. På gården ska det finnas en affär, där utomstående ska kunna köpa det som invånarna i denna permakultur skapat. Inkomsterna används till nödvändiga inköp och utveckling samt avsatts för att trygga individens framtid. Vi har en avsiktsförklaring gällande boende och antagning under arbete här.

Enda kravet: Skapa och var kreativ, utvecklas, delta, sprid glädje

Vi samlar in pengar för att köpa mark. Någonstans i närheten av Stockholm.

Sysslor på Blueheart Center

Det kan egentligen nästan vara vad som helst. Vill någon bli akrobat så går det. Vill någon annan bli mekaniker så passar det. Den som brinner för programmering utvecklas inom sitt område. Skulle någon vilja ta hand om barn så kanske vi kan dra igång dagisverksamhet!

Hantverk och sysslor som vi fått in intresseanmälningar på.

  • Design av smycken
  • Ta fram kulinariska upplevelser med närodlat
  • Snickare
  • Kläddesign
  • Måla tavlor
  • Skötsel och utveckling av flora och fauna
  • Anordna events och seminarier
  • Hålla i kurser och aktiviteter

Vision

Att hitta ett nytt sätt att leva som tar tillvara på individers förmåga och ökar välbefinnandet genom att ta det bästa från vår moderna tid och det bästa från urgamla traditioner och folkslag i symbios med samhället. Därigenom bidra till innovationer, forskning, allmännytta och samhällsnytta.

Gäster

Blueheart Center ska även välkomna gäster som inte vill skapa något. Som vill prova på att vara där. Men då mot betalning, intäkterna tillfaller centret och återinvesteras.