Forskning & utveckling

Aktiviteterna dokumenteras och diskuteras kring och görs publikt tillgängliga. Media bjuds in. Seminarier hålls. Kunskapen sprids. Processerna på centret förbättras.

Nedan några av aktiviteterna under forskning och utveckling. Det ligger i utmaningens natur att upptäcka nya forskningsområden, och för oss innefattar det allt som kan förbättra våra liv, öka vår nytta och varje individ blir värdefullare och skapar ett värde för sin omgivning.

Utveckling och forskning

NOLL-vision avfall

”Det soplösa samhället” är en del av visionen där allting på något sätt återanvänds på ett hållbart sätt. Det innebär allt från lösningar för att hantera vår egna avföring till att konstruera något från eventuella förpackningar. Allt avfall vägs och sammanställs månadsvis, stegvisa förbättringar dokumenteras och görs publika på vår webb.

Energimässigt självförsörjande

Permakulturen ska på sikt kunna försörja sig själv energimässigt. Genom passiva hus, solenergi, jordvärme. Mäts i KW och förbättringar dokumenteras och sprids.

Talang i fokus

Dokumentera utvecklingen av individer och hur deras produkter blir bättre. Bilder, filmklipp och beskrivningar publiceras. Det som deltagarna skapar går ofta att köpa både på plats i en utställningslokal och för beställning på vår webbshop. Vi mäter intäkter som varje individ genererar genom försäljning och presenterar på vår webb där man kan följa alla deltagare.

Princip Tre F – Funktion, Fröjd och Fördel

Allt ska ha någon slags funktion, vara användbart samtidigt som det ska vara vackert att skåda och vara fördelaktigt för omgivningen. Vi kan kalla principen för ”Tre F”, åtminstone tills vi kommer på ett fjärde. En princip som ska tillämpas på allt från trädgård där eventuellt konceptet ”min ätbara trädgård”(Se http://www.minatbaratradgard.se/) anammas.

Mål kring trädgård

Trädgården ska skapa sociala områden och möjligheter. Den ska ha ett positivt inflytande på klimatförändring, öka biodiversiteten och ge möjligheter till utbildning och vara behaglig att vistas i. Trädgården ska ta användning av permakulturprinciper, för att ta hänsyn till lokala förutsättningar och använda lokala, förnyelsebara resurser för att skapa ett kretslopp. Matproduktion står i fokus i trädgården, men också medicinalväxter och andra växtarter som kan användas till djurfoder, naturliga gödselmedel, bränsle och byggmaterial. Trädgården ger råvaror till de som praktiserar konsten att skapa nytta smakupplevelser i köket och bidrar till menyn som finns tillgänglig för betalande gäster på centrets restaurang.

Odling

Prova olika metoder av odling som inte stör naturen, såsom bland träd i skogen och i anslutning till gemensamma ytor så att de bildar en trivsam miljö.

Gigantiskt växthus

Ett gigantiskt växthus på centret ger möjlighet att odla vintertid samtidigt som det ger en positiv växthus-effekt. Växthuset kommer bli som en oas där det är tropisk sommar året om. Här odlar vi vårt egna kaffe och sköter om palmer om skapar en trevlig miljö. Inuti växthuset finns gästboenden och områden för aktiviteter, konferens, fest, events och café.

Såhär skulle det kunna se ut inuti växthuset. Inspiration och bilder från https://www.byggahus.se/bygga/bor-ekologiskt-naturhus där Anders och Rosemary i Brålanda nära sjön Vänern bor i ett hus som är byggt inuti ett gigantiskt växthus.

Vatten

Att leda vatten till alla ställen är en intressant utmaning. Centret ska sträva efter att bli självförsörjande även där och kräver närhet till naturligt vatten. Reningsprocesser på naturligt sätt? Fritt från rengöringsmedel i tvättfaciliteter och disk?

Äldrenytta

Istället för äldrevård. Här finns saker att pyssla med. Och pensionärer som önskar att de kunde göra någon nytta finns i överflöd – och kommer att öka kommande år.

En av de centrala frågorna idag är hur välfärden – pensioner, sjukvård, äldreomsorg, skall klaras när antalet pensionärer ökar i högre takt än de yrkesverksamma. I dag går det 2,1 yrkesaktiva personer på varje pensionär. Om utvecklingen fortsätter som hittills kommer det år 2030 att gå endast 1,4 personer per pensionär.

Kan vi ge äldre en livsglädje så får de annat att tänka på än sin pension. Centret ska välkomna äldre som vill bidra genom erfarenheter och kunskap. Samarbete med äldrevården.

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Hälsa

Kärnfråga

Hypoteser som nedan ska sätts och mäts över tid

Deltagarnas hälsa förbättras genom friheten att skapa. Avsaknad av daglig stress. Närheten till naturen. Närodlade maten. Utvalda deltagare (om möjligt individer med tidigare hälsoproblem) dokumenteras och följs, både förbättringar fysiskt och psykiskt är intressanta att förvärva ny kunskap om.

Allergier

Avsaknad av natur kan vara en av orsakerna. Brist på mikroorganismer. Kan allergi botas?

Var fjärde barn har idag allergi. Forskning är entydig i att det är vårt leverne som orsakar, vare sid det handlar om hygienhypotesen, brist på stimulans för immunförsvaret eller för lite mikroorganismer i vardagen så kan lösningen finnas i naturen.

Vår studie ska främja allmänheten och publikt läggas ut på webben.

Se mer utförlig beskrivning. Allergi studie.

Hjärt- kärlsjukdomar

Kosthållningen minskar dramatiskt denna typ av sjukdomar.

Cancer

Kosthållningen minskar dramatiskt denna typ av sjukdomar.

Psykisk ohälsa

Centret ska anta personer med diagnoser som ADHD, Asperger, ADD etc. Eventuellt samarbete med sjukvården för att dokumentera utvecklingen kan vara nödvändigt.

Ivriga spänningssökande fartfyllda individer kan komma till sin rätta. Dessa människor kan ha en superkraft med sjukdomsstatus. Ofta problem som barn, kriminalitet, missbruk. Genom att finna sin spänning och risktagande i allmännyttiga sysslor som de själva kommer fram till tillfredsställs de och blir produktiva istället för en kostnad för samhället. Akrobatik, cirkusartist, eldslukare för att ta några exempel på yrken som tänjer på gränserna, farliga, fartfyllda, riskfyllda – men berikar samhället istället för att vara en belastning.

Kreativitet genom entusiasm i harmoni

Personlig vägledning, allra första, hitta talangen. Hur den kan användas. Sätta en vision. Kombinera med sånt individen tycker är roligt. Hitta yrket.

Individer som gör det de brinner för gör dem lyckliga och en naturlig strävan att bli bättre finns närvarande. Entusiasmen gör att individer hungrar efter ny kunskap på sitt område och vill med sprudlande glädje berätta om det. Som i att Zlatan hade antagligen spelat fotboll även om han inte fick betalt. Produkten oavsett om den är fysisk eller en tjänst kommer att få allt bättre kvalitet när individen utvecklas, det går snabbare, nya metoder, nya funktioner, ny nytta. Belöningen att få utvecklas och göra något roligt hela dagen är den största belöning man kan få och kan vi hitta modeller som fungerar och sprida kunskapen så är det ovärderligt för samhället.

Välj ett jobb du älskar och du kommer aldrig att behöva arbeta en dag i hela ditt liv.

– Konfucius

Vad händer när en grupp, samhälle tillsammans går in i behovstrappans sista steg? (Maslow). När man tillsammans når stadiet självförverkligande och går över i att vilja förverkliga andra. (Mer om Maslows trappa http://www.edpsycinteractive.org/topics/conation/maslow.html)