Filosofi

Vår filosofi

Varje individ har en vilja

Människan är inte lat till sin natur. Gäller att hitta sånt som individen tycker är roligt så blir yrket ett nöje. Det finns en plats för varje människa.

Nytänkande

Processorienterad innovation.

Funktionell återvinning.

Harmoni med naturen

Genom att förstå och dra nytta av hur naturen samverkar tjänar vi tid och pengar, samtidigt som vi återuppbygger naturens resurser och sluter kretslopp.

Vi möter våra behov genom att arbeta med naturen, istället emot den.

Ta fram den bästa versionen av sig själv

Ta tillvara på människans fulla potential och ta fram den bästa versionen av varje individ.

Kärlek och frihet

Centret vi skapar blir ett försökssamhälle i miniformat och skapas med kärlek och i frihet, det blåa hjärtat är en symbol för den mest grundläggande av våra värderingar. Det blåa betraktar vi som frihet – som i en öppen himmel utan något moln i vägen. Hjärtat symboliserar kärleken.

Vår vision

Att ta mänskligheten till nästa nivå

Några ord som beskriver Blueheart Center…

  • Frihet att skapa
  • Kärlek
  • Effektivitet
  • Innovation
  • Entusiastiska människor
  • Långt liv
  • Evolution
  • Spiritualitet
  • Harmoni

Produkten av att en individ får ägna sig åt det den tycker är roligt och har talang för kan alltid omsättas i pengar förutsatt att individen ges utrymme att fritt utvecklas.

Människor är mer effektiva i grupper kring 80 personer.

Vi ska hitta ett sätt att leva som kombinerar det bästa från urgammal kunskap och värdefullt från vår moderna tid – vi blir en permakultur i symbios med samhället och företag med synergieffekter därav.

Hållbarhet, ekologiskt, närodlat och återvinningsbart.