Allergier

Kan allergier botas?

Avsaknad av natur kan vara en av orsakerna. Hygienhypotesen. Brist på mikroorganismer. Kan allergi botas?

Bakgrund

Var fjärde barn har idag allergi enligt en ganska ny studie som SVT’s Vetenskapens värld nyligen visade. (Se http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/darfor-okar-allergier-for-lite-bakterier-i-kroppen)

Forskning är entydig i att det är vårt leverne som orsakar, vare sig det handlar om hygienhypotesen, brist på stimulans för immunförsvaret eller för lite mikroorganismer i vardagen så kommer allt med naturen. Var fjärde barn har idag allergi. Forskning är entydig i att det är vårt leverne som orsakar, vare sid det handlar om hygienhypotesen, brist på stimulans för immunförsvaret eller för lite mikroorganismer i vardagen så kommer allt med naturen.

Hypotes

Antagandet är att om man vistas mer i naturen, och tillåter sig ibland att bli smutsig så utvecklar sig färre allergier och färdigutvecklade allergier mattas av om man börjar vistas i natur och inte kontinuerligt desinfekterar händer och har det kliniskt rent runt sig hela tiden.

Studie

Att allergier utvecklas på detta sätt börjar det komma studier på och en av de första var hygienhypotesen. Vi vill se om allergier på samma sätt även kan botas genom att återfå denna balans av mikroorganismer.

Vi följer de deltagare som har allergibesvär och testar graden av symptom med jämna intervaller och kan från det dra slutsatser.

Samhällsnytta

Sjukvård och universitet tar del av studierna och slutsatser då allt publiceras offentligt och möjliggör vidare forskning på andra sätt och på andra håll.