Markägare sökes! Har du mark i Stockholmstrakten?

Varför är vårt arbete så viktigt?

Vi kan vara veganer en dag i veckan eller åka kommunalt till jobbet någon gång, det känns bra och vi gör en insats för miljön?

Vi kan ha lite möten i olika europeiska huvudstäder om huruvida vi ska hålla temperaturökning på ett visst antal grader och bråka om plus/minus en halv grad innan vi kommer överens.

Vi kan införa olika regler, göra våra bilar aningen bensinsnålare och försöka källsortera ibland. Vi kanske till och med kan försöka tänka på om vi äter den sista torsken – eller om det bara var näst sista innan haven är utfiskade.

Det behövs något lite radikalare.

För både du och jag vet att det där räcker inte. Det räcker inte på långa vägar, det tar oss inte ens till startlinjen.

Kan det vara så att du är vår hjälte? Kontakta oss omedelbart.

Maila på mikael@blueheart.center eller ring 0739 832 790.

Vi ser att vår Stiftelse är organisationen som äger marken och att den skrivs över som en gåva eller köps för en symbolisk summa, men vi kan även komma att överväga andra lösningar.

Är du markägare?

Ge oss mark – så förändrar vi världen

Vi behöver mark någonstans omkring Stockholm för att bygga forskningscenter.

Vi är en ideell organisation som verkar för att lösa miljöproblem och klimathot genom strukturera om de levnadsförhållanden vi är vana vid. Vi tror att det finns ett enkelt sätt att uppnå flera mål: hållbart leverne, ökad livskvalitet och ekonomisk tillväxt samtidigt. Vi behöver din hjälp för att komma igång.

Kommer de forna utvecklingsländerna att förstå att de inte kan unna sig samma välfärd som vi?

Vi kan ju leva på tron att kommer ta vårt förnuft till fånga. Men tror du verkligen att vi kommer ge upp vårt bekväma liv. Jag menar, minimera avgaser till den gräns att vi cyklar några mil när det behövs. Undviker semester och flyg. Säger farväl till slit- och släng samhället och börjar lappa våra trasiga kläder istället för att köpa nya. Säger nej till allt som kan tänkas påverka vår planet negativt. Och tror du att den stora majoriteten av våra 6 miljarder medmänniskor på jorden är beredda att välja det livet, inklusive U-länderna som numera börjar komma ikapp och ha ekonomi nog till att få smaka på välfärdens konsumtionssamhälle?

Vi tror inte det!

Men det kanske finns en annan väg? Ett samhälle med en boendeform där välfärdens fördelar tillgodoses samtidigt som det är hållbart. Och det räcker att en viss andel av befolkningen väljer denna boendeform för att sänka nivåerna på både det ena och det andra.

Det är ju så, att utveckling stannar aldrig av. Vi kommer förr eller senare att förändra vårt levnadssätt till något bättre, om bara jorden och dess ekobalans inte förstörs helt innan dess. Vi har gått från att vara apmänniskor, nomader, flockmänniskor till att bli bofasta och leva i stammar till att forma bondesamhällen med socknar, och med den industriella revolutionen förändrades mycket igen. Precis som att feodalsamhälle inte längre känns effektivt och diktaturer hämmar landets utveckling känns självklart kommer vi att se tillbaka på vårt nuvarande levnadsförhållande. Det är detta sätt vi måste skynda oss att upptäcka, för det är en kamp mot klockan där jordens överlevnad står på spel!

Vi bygger forskningscenter

Vi ska bygga ett forskningscenter som kommer att vara som en liten by där en grupp på omkring 120 individer ska nå mål som NOLL-vision avfall, energimässigt självförsörjande och skapa ätbara grönområden där grödor och härlig frukt växer integrerat i samhället. På ett processorienterat sätt ska försökssamhället sträva efter att samtidigt bli ekonomiskt självförsörjande samtidigt som individerna ska få tillfälle att uppnå sina egna mål och förverkliga sig själva.

Vi behöver mark! Projektet är indelat i fyra faser och så snart vi har tillgång till mark så kan vi gå vidare till fas 2.

För att bygga forskningscentret behövs mark med en mindre fastighet.

  • Måste vara belägget i Uppland eller Södermanland.
  • Tillgång till antingen sjö eller hav.
  • 100 hektar mark eller mer.

Vi söker dig som äger skog eller mark som du inte behöver och vill bli av med samtidigt som du vill göra en verklig insats för miljön och framtiden. Det kan våra en gård med en mindre eller större fastighet till att förvara material, inkvartering under byggperioder och möteslokal, men saknas fastighet helt så går det också bra. Marken får gärna vara av blandade typer.

Markägare 2016-04-11