Blueheart Project är en stiftelse som ska grunda Blueheart Center, ett kreativt centrum där boende är gratis, att leva är fritt och det bjuds på mat. En Utopi?

Vi ska ta reda på det! Blueheart Project skall genom Blueheart Center verka för att hitta ett nytt sätt för människor att samverka och leva tillsammans på ett miljömässigt hållbart sätt och sträva efter att få grupper av människor att vara mer effektiva i både arbetsliv och fritid och samtidigt höja livskvaliteten och välbefinnandet i gruppen.

  • Bo gratis
  • Inga kostnader
  • Fri mat

Skapa och var kreativ, utvecklas, delta, sprid glädje

 Vi tror att

  • Individers vilja att skapa och vara kreativ påverkas av omgivning och sinnestillstånd.
  • Vårt välmående påverkas positivt av att verka tillsammans i medelstora grupper.
  • Effektiviteten för vissa individer ökar om de fritt får välja sysselsättning och arbetstider.