Område

Var ska centret byggas?

Vi söker mark

Platsen ska ha kapacitet för en hög grad av resiliens och självförsörjning med avseende på grundläggande behov av vatten, livsmedel, energi, boende, materiella resurser, fysisk/psykisk hälsa, information, transporter och social samvaro.

Vet du en lämplig plats? Hör av dig till oss, maila oss här. >>

Marken vi söker bör uppfylla nedan

  • God landareal i form av skog och öppna ytor.
  • Sjö eller hav i anslutning till tomten.
  • Det ska inte finnas hinder för att på kreativa sätt skapa boenden.
  • Närhet till Stockholm, smärtgräns är 40 minuters resa.
  • Vatten och el och uppkopplingsmöjligheter.

Centret ska också fungera som en inspirationskälla och en katalysator, ett kunskaps- och utbildningscentrum för spridning av permakulturens idéer och praktiska tillämpningar, särskilt för det närliggande geografiska området.