Inriktningar

Värde

Individens utveckling

Socialt värde

Kommersiellt värde

Miljömässigt värde

Samhällsnytta

Allmännytta

Nyhetsvärde