Denna sida är arbete men synlig under tiden.

Gäster är också välkomna. Vänner till deltagare. Familj. Media. Myndigheter. Nyfikna. Gäster erlägger en avgift per aktivitet.  Gäster är välkomna att se hur det går, att äta lunch i restaurangen eller att bara hänga på området.

Guest 2015-06-23