NOLL-vision avfall

Konsten att återvinna allt

Ett av målen under miljö handlar om att kunna återanvända, återvinna och återuppfinna allt. Lämna något värdefullt istället för sopor. På 6 års tid ska vi ha skapat rutiner kring vår sophantering och inköpsval så att inget som ens liknar skräp och avfall lämnar centret.

Fakta Sverige

Under 2014 behandlades 4 547 160 ton hushållsavfall. Det motsvarar 466 kilo per person – en ökning jämfört med 2013, då mängden landade på 461 kg per person.

Procentuellt fördelas behandlingssätten för hushållsavfall så här under 2014:

 • 16,4 procent går till biologisk behandling
 • 35,6 procent materialåtervinning
 • 47,3 procent förbränning med energiutvinning
 • 0,7 procent deponering

Mängden hushållsavfall är dock ganska liten jämfört med de mängder som kommer från verksamheter. 2012 uppkom cirka 18 miljoner ton avfall från verksamheter i Sverige. Till det kommer 129 miljoner ton som uppkom vid gruvorna vid brytning av mineraler.

Källa: Sopor.nu

Varför?

 • För att effektivisera.
 • För att ge kommande generationer ett bra liv.
 • För att respektera naturen.
 • För att det är roligt att göra något värdefullt av skräp.
 • Herregud, för att vi måste helt enkelt!

Hur?

 • Genom kreativa processer.
 • Val av inköp och diskussioner kring dessa.
 • Val av produkter som har bra förpackningar, och försöka ha en plan med emballage och förpackning redan innan.

Alla sopor som går ut från centret vägs, och mängden redovisas online månadsvis. Förbättringarna dokumenteras, tillvägagångssättet beskrivs på webb och fungerar som allmännytta.

Konkret och allmännytta?

 • Skräpet dokumenteras och redovisas varje månad.
 • Antalet kilon skräp som klassas som avfall ska på 6 års sikt bli 0.
 • Skapandeprocesserna redogörs online och kommer till allmän nytta.

Exempel?

Vi finner att plastpåsar i vissa plastförpackningar enkelt kan pressas ihop tillsammans med rester från en av våra delverksamheter, resultatet blir hård plastbrickor som kan användas i byggandet.

Vi finner att en sorts glasförpackning förädlas och blir till en riktigt fin ljustake.

Vi upptäcker att pappkartonger som läggs i blöt tillsammans med lera blir ett bra tätningsmedel.

Vissa saker så enkla så enkla, andra mer komplicerade. Vissa upptäcker till nytta för allmänheten, vissa för industrin och en del upptäckter kanske aldrig blir någon annan till nytta. Vad vi dock vet, är att möjligheterna är enorma och att metoden att lite lekfullt prova sig fram är den i särklass mest effektiva metoden och har gett världen allt ifrån vaccin, champagne, elektricitet, television och kiselchip. Något av föregående var nog förresten en slump, för munken som tog fram champagnen var inte lekfull.

ÅR 1

 • 16,4 procent går till biologisk behandling
 • 35,6 procent materialåtervinning
 • 47,3 procent förbränning med energiutvinning
 • 0,7 procent deponering

ÅR 2

 • Under planering
 • 40 procent materialåtervinning
 • Under planering
 • Under planering

ÅR 3

 • Under planering
 • 46 procent materialåtervinning
 • Under planering
 • Under planering

ÅR 4

 • Under planering
 • 55 procent materialåtervinning
 • Under planering
 • Under planering

ÅR 5

 • Under planering
 • Under planering
 • Under planering
 • Under planering

ÅR 6

 • Under planering
 • 100 procent materialåtervinning
 • Under planering
 • Under planering