Bygga

Förslag på byggnader att uppföra

 • Farm
 • Boende för 80 personer (allt eftersom)
 • Boende för gäster (allt eftersom)
 • Tankesmedja
 • Trädgård
 • Gemensamma utrymmen. Möteslokaler, träning, aula
 • Lokaler för effektivt skapande, som ateljé, sal, studior
 • Utrymmen för rörelse. Yoga, Dans. Aktiviteter
 • Växthus
 • Vattenrening
 • Avfallshantering
 • Bio-toaletter
 • Tvätt/disk konstruerad för användning utan kemikalier där vattnet återvinns
 • Frysrum under jord
 • Restaurang med kök
 • Utrustning för att smälta metaller och glas