Det är vår avsikt att hitta ett bra system eller regelverk för både antagning och utflyttning från centret. En resident på Blueheart Center ska känna sig trygg och fri. Exakt hur förfarande ska se ut vet vi inte än men det vi jobbar på att ta fram kommer att syfta till…

  • Ekonomisk fördelning: Allt som skapas på Blueheart Center av deltagarna ska komma både individen och centret till nytta. Exempelvis en intäktsfördelning mellan parterna tills en viss nivå uppnås och därefter tillfaller merparten till individen.
  • Underlätta vid antagning och inflyttning som utflyttning.
  • Öppenhet mot samhälle. Media ska vara välkomna, såväl som myndigheter, nyfikna och skeptiska.
  • Stiftelsen måste kunna neka och bevilja antagning av nya residents.
  • Ha samarbeten med myndigheter och sjukvård.
  • Ge stiftelsen möjlighet att kunna avhysa residenter med omedelbar verkan om det i annat fall kan äventyra projektet eller risk för allvarlig skada föreligger.

 

Avsiktsförklaring gällande boende 2015-11-30