Boende

Initieringsfasen

Den period från det att gården har anskaffats, tills dess att centret är verksamt.

Temporära boenden för de deltagare som volontärarbetar med att bygga centret och faciliteter omkring. Dessa temporära boenden kommer att utgöras av redan existerande byggnader som tillhörande villa och gästhus. Vid helger där många är på plats för att hjälpa till kan tillhörande lador användas som lösning.

Inflyttningsfas

Nyligen antagen resident kan inkvarteras i ett slags temporärt välkomst-boende och bli introducerad till omgivningen och får känna av hur det känns. Efter lämplig tidsperiod när individen känner sig bekväm och fast besluten vid att stanna samt inga andra hinder föreligger ges den möjlighet att antingen flytta in i ledigt hus om det finns, eller från början välja en plats att bygga sitt hem på och påverka hur det ska se ut, konstrueras och fungera. Kravet är att boendet måste bilda en del av helhetsbilden. Ha potential till att vara energimässigt självförsörjande.

Att flytta in

Boende ska finnas tillgängligt för gäster, permanent bosatta och nya medlemmar och någon form av övernattningsboende i initieringsfasen.

Varje boende ska utgöra en del av något större. Det kan vara att vissa hus bilder ett mönster eller hyllar naturen på något sätt. Upplevelsen av att befinna sig mitt bland bostäderna ska vara harmonisk. Varje detalj ska tillföra något, ungefär som varje penseldrag i Mona Lisa. I Sverige har vi möjlighet till att bygga lerhus med ganska enkla metoder tack vare att det praktiskt överallt i Norden finns lera tillgängligt drygt 30 centimeter ner i marken, under 2016 lärde vi oss tekniken på kursen ”Lerhus och lergolv” som hölls av EkoBygg i Hölö.

Några exempel på hur boenden kan komma att se ut