Testamente och Arv

Livet är underbart. Testamentera till Blueheart Project och hjälp nästa generation. Även en procent av det du lämnar efter dig gör stor nytta.

Att upprätta ett testamente

När du upprättar ditt testamente kan du själv bestämma över dina tillgångar. Att skriva ett testamente är enkelt. Det behöver i regel inte vara svårare än att med egna ord skriva ”så här vill jag att min kvarlåtenskap ska fördelas när jag själv är borta”.

Ange Blueheart Projects organisationsnummer, 802478-3824.

Men det finns vissa formella krav att uppfylla, bland annat måste du ha två vittnen närvarande när du skriver under. Berätta för dina nära att detta är vad du vill så hjälper de dig på vägen!

Ladda ner en Word-mall för testamente här. MALL TESTAMENTE

Exempel på hur enkelt ett testamente kan vara

Testamente

Jag, Förnamn Efternamn med personnummer XXXXXXXX-XXXX, vill att 5% av min kvarlåtenskap ska gå till Insamlingsstiftelsen Blueheart Project med Organisations nummer 802478-3824 när jag själv är borta.

Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

Vittnen

Underskrift Vittne 1

Namnförtydligande Vittne 1 och personnummer

Underskrift Vittne 2

Namnförtydligande Vittne 2 och personnummer

Förvara testamentet i ett bankfack samt meddelande dina nära och kära om dess upprättande.