Skänka aktieutdelning skattefritt till vår forskning

progress-bar-village
Sedan 2006 kan privatpersoner och numera även fåmansbolag skattefritt skänka aktieutdelning till skattebefriade ideella organisationer med allmännyttiga ändamål. Om du skänker din aktieutdelning behöver du inte betala kapitalskatt, vilket ökar din gåvas värde med 43 procent. Ni kan såklart själva välja för vilka aktier ni vill skänka utdelningen.

Kontakta din bank och säg att du vill skänka din aktieutdelning till Blueheart Project. Du behöver ange följande uppgifter:

Blueheart Project, Bjursätragatan 52B, 124 64 BANDHAGEN
Organisationsnummer 802478-3824
Bankgiro 5088-6407

Ägare till fåmansföretag?

Här har regelverket varit något otydligare men sedan 2009 finns enligt ett prejudikat i regeringsrätten samma möjligheter för icke noterade aktiebolag. Äger du ett fåmansbolag? Du har då samma rätt att skänka bort hela eller delar av din utdelning skattefritt till oss!

Vår organisation uppfyller alla formella krav och är inte skattepliktigt för utdelningsinkomster, vilket är ett krav för att denna typen av gåvor ska fungera.

Skänka utdelning – såhär gör du för att den ska bli skattefri

  • Fatta helst beslutet innan bolagsstämman äger rum.

Om du redan har fått din utdelning och först därefter bestämmer dig för att skänka pengarna blir du som aktiv delägare beskattad för utdelningen enligt de så kallade 3:12-reglerna, det vill säga med som lägst 20 procent skatt i inkomstslagets kapital. Detta innebär att om bolaget lämnar 1 000 kronor i utdelning, kan du skänka hela summan, 1 000 kronor, till välgörenhet om du tar beslutet före bolagsstämman (då utdelningen fastslås), men som högst 800 kronor om du bestämmer dig för en gåva efter bolagsstämman.

Du vill kunna bevisa gåvan

  • Protokollför vår organisation, Blueheart Project, som mottagare av utdelningen. Det gör ni, styrelsen, i bolagsstämmoprotokollet.
  • Upprätta ett gåvobrev, och skicka det till oss tillsammans med en utdelningskupong.
  • Pengarna ska betalas in direkt på vår organisations Bankgiro nr. 5088-6407.

Tänk på

När du ska redovisa gåvan är dokumentationen från bolagsstämman viktig – detta för att du ska kunna visa att pengarna har gått direkt till oss och inte skattefritt ner i din ficka.

 

Skänk din aktieutdelning till forskning i Sverige 2016-02-17