Ge stöd på andra sätt

Det kommer att finnas mycket att göra framöver, och just nu behöver vi hjälp med

Vilka organisationer vi kan vända oss till för att få projektstöd och EU-bidrag. Vi håller på att kartlägga intressenter både i Sverige och i Europa, både för smått och stort. Det behövs minst 2 miljoner kronor för att på allvar börja se oss om efter gård. Det behövs kring 20 miljoner för att hitta ett riktigt bra ställe. Lämpliga stödgivare kan vara kultur-råd, VINNOVA, jordbruksenheter, samhällsutvecklingsorgan.

Vi behöver kunniga på områdena permakultur (odling), byggtillstånd, arkitektur, solenergi, rening för separata projekt planer.