Resident

Att bo på Blueheart Center – Resident

Att bli vara resident på Blueheart Center innebär att man bor på området. Kring 80 personer kommer att beredas plats när centret står klart.

  • Residents bor på centret
  • Man blir antagen efter att ansökt om plats
  • Preliminärt datum juni 2017

Att vara resident innebär att man är delaktig i projektet, forskningen, utvecklingen och driver centret framåt.

Redan nu kan man visa intresse för att bli resident genom skicka in en intresseanmälan här.

Denna sida är arbete men synlig under tiden.