VI BEHÖVER DIN HJÄLP

Vi verkar för att förändra det levnadssätt vi antagit och vill hitta ett bättre sätt – utan att tumma på komfort eller levnadsstandard.

 • Ekologiskt boende.
 • Återvinna det vi konsumerar i mycket högre utsträckning.
 • Leva i harmoni med naturen.
 • Hur framgångsrik du är bör inte mätas i ekonomiska tillgångar.
 • Fokusera på kreativitet och lycka.

Med dokumenterade resultat kan vi sedan sprida sättet och göra världen lyckligare samtidigt som vi dramatiskt minskar slöseri med naturens resurser såväl som våra egna krafter.

HUR KAN VI FÖRÄNDRA OSS?

 • Vi måste transportera oss själva i mindre utsträckning.
 • Vi måste äta bättre, klokare och mindre.
 • Vi kan inte transportera komponenter jorden runt flera gånger för att tillfredsställa vårt behov att konsumera.
 • Ekonomisk lönsamhet och vinst i pengar bör ges lägre prioritet.
 • Hur framgångsrik du är bör inte mätas i ekonomiska tillgångar.

NÅGRA LÖSNINGAR PÅ PROBLEMEN

 • Människor måste få komma till sin rätt och deras talang tas tillvara på.
 • Fler arbetsplatser i direkt anslutning till hemmet.
 • Vi bör ha ätbara trädgårdar med fruktträd, grönsaker och örter omkring oss.
 • Lokalt och närproducerat bör ges prioritet.
 • Förskolor i anslutning till antingen ditt hem eller din arbetsplats.

Detta verkar vi för att påverka och förändra!

Vår vision är att hitta ett nytt sätt att leva som tar tillvara på individers förmåga och ökar välbefinnandet genom att ta det bästa från vår moderna tid och det bästa från urgamla traditioner och folkslag i symbios med samhället och naturen. Därigenom bidra till innovationer, forskning, allmännytta och samhällsnytta.

Om du vill sätta in valfria belopp till vårt bankkonto så går det alldeles utmärkt.

Organisation: Insamlingsstiftelsen Blueheart Project
Bankgiro: 5088-6407

För utlandsbetalningar är det nedan uppgifter:
IBAN: SE44 8000 0846 4064 3249 4935
SWIFT/BIC: SWEDSESS

Alla pengar går oavkortat till projektet.

Donera 2017-04-03